Kompetensutveckling och utbildning

Förutom vår kostnadsfria rådgivning erbjuder vi flera utbildningar inom den kooperativa och idéburna sektorn.

Entreprenörskap i skola och utbildningar

Vi gör informationer, workshops och hela utbildningar i entreprenörskap. Vi vänder oss både till de som studerar och personal. Våra metoder är roliga, fartfyllda och involverar deltagarna. Att förverkliga idéer tillsammans med andra är en viktig hörnsten i det entreprenörskap vi arbetar med. Målet är inte nödvändigtvis att det ska bli företag utan att de som är med ska få en ökad förståelse för hur idéer kan bli verklighet, som företag, som förening eller i ett kompisgäng.

Vård och omsorg

Anställda som själva vill ta över verksamheten de jobbar inom, eller brukare/anhöriga som vill äga företaget de får service från, kan ta hjälp av Coompanion med att starta upp ett kooperativ. Vi har goda kunskaper om de speciella förutsättningar och de regelverk som finns kring denna bransch.

Utveckla ditt demokratiska ledarskap – ledarskapsutbildning på distans

Coompanion erbjuder den ettåriga distansutbildningen Kooperativt och idéburet ledarskap via Jakobsbergs Folkhögskola. Den här ledarskapsutbildningen riktar sig till dig som vill förverkliga ett företagande som förenar värderingar och lönsamhet. Utbildningen ger dig redskap för ett ledarskap som bygger på delaktighet, samhällsnytta, öppenhet, affärsnytta, hållbarhet och socialt ansvarstagande.

Vill du utveckla ditt personliga ledarskap? Läsa spännande litteratur, göra studiebesök och öka ditt nätverk? Läs mer här