Socialt företagande

En stor utmaning idag är att många står utanför arbetsmarknaden, och inte får visa vad de vill och kan. Kooperativt företagande ger fler chansen att använda sina egna resurser. De kan skaffa sig större nätverk, komplettera sina kompetenser, dela arbetsbördan och riskerna med andra. Coompanion hjälper till att starta upp sociala företag så att fler blir delaktiga i arbetslivet. Vi jobbar ofta enligt Glada Hudik-modellen.

Glada Hudik-modellen

Glada Hudik-modellen är kraftfull i sin enkelhet. Modellen bygger på samordning och effektivt samarbete mellan myndigheter och sociala företag. Läs mer här

socialaforetag_puff

 

 

 

 

 

 

 

 

Här har vi samlat mallar, länkar och andra verktyg för socialt företagande