Våra aktuella projekt

Företagande på lika villkor

Läs mer

Servicelyftet – få landsbygden att leva

Läs mer

Lokalekonomisk analys Dalarna Gävleborg

Läs mer

Medarbetarägande i Gävleborg

Läs mer

Våra avslutade projekt

Framsteg – Modell för arbetsintegrering i ASF

Läs mer

Hållbara ASF i Gävleborg

Läs mer