Vi gör företagare av fler

Kooperativa företag kombinerar delaktighet och demokrati med affärsutveckling och samhällshänsyn. Det är en affärsmodell som kan förändra världen. Och gör det. Det är bland annat därför som vi driver projekt som syftar till att förbättra förutsättningar för kooperativt företagande – fler och växande.

Genom de projekt vi driver kommer samhällsnyttiga företag till liv. Företag som öppnar upp arbetsmarknaden för fler. Det kan vara för nyanlända som vill starta ett nytt liv i vårt land. Det kan vara för de som av olika anledningar har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. En affärsmodell är arbetsintegrerande socialt företagande.

Kontakta oss gärna!

Våra aktuella projekt

Företagande på lika villkor

Läs mer

Servicelyftet – få landsbygden att leva

Läs mer

Lokalekonomisk analys Dalarna Gävleborg

Läs mer

Medarbetarägande i Gävleborg

Läs mer

Våra avslutade projekt

Framsteg – Modell för arbetsintegrering i ASF

Läs mer

Hållbara ASF i Gävleborg

Läs mer