Aktuella Projekt

Servicelyftet – få landsbygden att leva

Läs mer

Centrum för socialt företagande

Läs mer

Region Gävleborg om projektet

 

Avslutade projekt

Medarbetarägande i Gävleborg

Läs mer

Företagande på lika villkor

Läs mer

 

Framsteg – Modell för arbetsintegrering i ASF

Läs mer

 

Hållbara ASF i Gävleborg

Läs mer

Lokalekonomisk analys Dalarna Gävleborg

Läs mer