Medarbetare Coompanion Gävleborg

Lina Andersson, verksamhetsledare

Mobil: 070-230 19 26
E-postlina.andersson@coompanion.se

Lina är utbildad genusvetare och har under många år arbetat med Jämställd regional tillväxt och utveckling som verksamhetsutvecklare vid Kvinnokooperativet Saga ek.förening. Hon har varit med och drivit Winnet Gävleborg 2010-2015.
Lina började på Coompanion Gävleborg hösten 2015 och arbetar utveckling och genomförande inom de olika affärs och fokusområdena.

Ingrid Engelbrekts, rådgivare samt bitr. verksamhetsledare

Ingrid_mitt

Mobil: 070 320 54 69
E-post: ingrid.engelbrekts@coompanion.se

Ingrid har arbetat på Coompanion sedan 1993 och mellan 1995-2017 som verksamhetsledare. Ingrid är civilekonom med inriktningen organisationsutveckling. Efter så många år i organisationen har hon arbetat med allt från landsbygdsutveckling, vård och omsorg, företagarsamverkan och socialt företagande fast med betoningen på grupprocesser och bildning av företag. Som ytterst ansvarig tjänsteman ingår det i Ingrids arbetsuppgifter att initiera och ta ansvar för genomförande och ekonomi i  alla former av projekt som drivs av Coompanion Gävleborg ensam eller i samverkan med andra.


Ulf Karlsson, rådgivare

Ulf_mitt

Mobil: 070 320 54 10
E-post: ulf.karlsson@coompanion.se

Ulf är civilekonom med inriktning på service management. Han har arbetat som rådgivare sedan 2001. Han arbetar med all typ av rådgivning inom området kooperation och socialt företagande. Ulf har även internationella erfarenheter av utbildning och rådgivning. Ulf har stor erfarenhet av rådgivning med koppling till utbildning, barnomsorg, landsbygdsutveckling och småföretagarsamverkan. Att hjälpa grupper av människor att förverkliga deras gemensamma idéer är det som gör att Ulf tycker att det är roligt att gå till jobbet!


Elin Bogren, affärsutvecklare Arbetsintegrerande Sociala företag 

Mobil: 073-367 55 23
E-postelin.bogren@coompanion.se

Jag är en person med stort engagemang och intresse för utveckling i alla dess former. Det som ligger varmast om hjärtat är dock att se människor utvecklas. Det har jag möjlighet i en del av mitt arbetsliv i dag, då jag är verksamhetschef för ett arbetsintegrerande socialt företag i Hamrånge, Arbetskooperativet Fixarna från Hambrunge. I min ryggsäck finns det erfarenhet av ledarskap och samordning i både kort- och långsiktiga processer inom privat och offentlig sektor. Dessa erfarenheter hoppas jag ska komma till nytta nu i mitt uppdrag som affärsutvecklare till arbetsintegrerande sociala företag via Coompanion Gävleborg. Jag ser med stor glädje framemot alla möten med ASF-företagen i vårt län. Företagen driver oerhört viktiga samhällsekonomiska verksamheter och jag känner mig priviligerad att få vara med och på bästa sätt stötta, coacha och utveckla dem tillsammmans med företagen.

Utöver mitt arbete så är jag en tvåbarnsmamma som gärna sätter på sig stövlarna eller löparskorna och njuter av naturen.

företag. jag en tvåbarnsmamma som gärna sätter på sig stövlarna eller löparskorna och njuter av naturen.