Kontakt

Vi erbjuder tjänster inom företagsutveckling, utbildning, processledning, projekt och kostnadsfri företagsrådgivning.
Kontakta oss redan idag för att boka ett möte!

 

  

 

Maila oss via formuläret nedan eller till gavleborg@coompanion.se

Våra medarbetare

Susanne Vinderå

Verksamhetsledare
070 591 19 93
susanne.vindera@coompanion.se

Ulf Karlsson

Rådgivare, projektledare
070 320 54 10
ulf.karlsson@coompanion.se

Inga Salander

Ekonomi och administration
070 735 39 99

inga.salander@coompanion.se

 

Ingrid Engelbrekts

Rådgivare, projektledare
070 320 54 69

ingrid.engelbrekts@coompanion.se

Vår styrelse

Ordförande

Susanne Lindqvist

Vice ordf

Andreas Helgesson

Ledamöter

Andrea Bromhed
Malin Schönning
Susanne Radgren
Per Göransson
Bengt Samuelsson

Suppleant

Christer Bergman