23 november 2017

Idéburen vård & omsorg

”Varför ser vi inte mer av idéburen vård & omsorg i Sverige? Den icke vinstdrivande idéburna sektorn skulle kunna vara en viktig aktör för att utveckla vår välfärd”

Välkomna till ett idéseminarium där vi får information i ämnet och där vi ges möjlighet att diskutera dessa frågor.

Datum: 23 nov
Tid: kl 8.30 – 12.00
Plats: Gavle Central Konferens, Gävle

Kaffe och smörgås kl 8.30. Programmet börjar kl 9.00.

Inbjudan finns här!

Anmälan skickas till inga.salander@coompanion.se senast den 20 november.

Dela