Företagande på lika villkor

Coompanion Gävleborg är samverkanspartner i projektet ”Företagande på lika villkor”. Målgruppen är nyanlända som vill starta företag. Coompanion Gävleborgs roll är att tillhandahålla kunskap om kooperativt företagande via bland annat föreläsningar, informationsträffar, nyföretagarrådgivning och handledning.

Projektet ägs av Söderhamns kommun och Näringslivsbolaget i Hudiksvall (HNA). Övriga samverkanspartners är Arbetsförmedlingarna i södra och norra Hälsingland, Nordanstigs näringslivskontor, Hälsinglands Utbildningsförbund (CFL i Nordanstig och Söderhamn, CUL i Hudiksvall, Caflin AB, ALMI Företagspartner samt ChamberTrade Sweden.

Mer info om projektet på Söderhamns kommuns hemsida