ASF – goda exempel

Från utanförskap till medborgarskap

Läs om Stenbackens boende- och arbetskooperativ

Där arbetsförmåga och intressen styr

Läs om Unitis

Flexibla tjänster som utgår från individen

Läs om Hassela Alltjänst

Med hållbar utveckling som ledstjärna

Läs om Kilafix

Hjälper andra efter flykt till Sverige

Läs om Patio del arte

Kamratlig anda – ett framgångskoncept

Läs om Fixarna

Företaget som bygger livsäventyr

Läs om Adventure Gavle

God idé för både individ, trädgård & bil

Läs om Benefact

Said Barakat

Språkträning & jobb svetsar samman

Läs om Glösbolagret

Behövd, lyssnad till och förstådd

Läs om Glädjeverket

En plats och samvaro som ger ny kraft

Läs om Nykraft

Tillåtande verksamhet lyfter människan

Läs om Kreativboden

Med hunden och människan i fokus

Läs om Jycklig

Företaget som ger kraft att testa vingar

Läs om Kraftkällan

Drivkraft att se andra individer växa

Läs om Kraterkraft

”Växthuset” där individen får ta plats

Läs om Migeo