10 april 2019

Kallelse till årsstämma för Coompanion Gävleborg 25 april

Till styrelseledamöter, medlemmar och ombud i Coompanion Gävleborg ekon. för.

Kallelse till årsstämma Coompanion Gävleborg för verksamhetsåret 2018

Tid: Torsdagen den 25 april, 2019 kl. 14:00
Plats: GÄVLE, Gävle Innovation Hub, DoSpace Stortorget

Meddela till deltagande till Coompanion Gävleborg på tfn: 070- 230 19 26 eller till gavleborg@coompanion.se senast 23 april.

Handlingar till stämman skickas till anmälda ombud och medlemmar.
Årsredovisning finns tillgänglig på Coompanions kontor och vid intresse så hör ni av er till Inga Salander, inga.salander@coompanion.se

Vi väljer av ekonomiska och miljömässiga skäl att inte skriva ut alla handlingar i förväg.

 

Dela